REBATE TO  U

Welcome to Rebate to u

ขั้นตอนการเปิดบัญชีและรับรีเบท

ขั้นตอนที่ 1 : ติดต่อเรา

ขั้นตอนที่ 2 : แจ้ง Forex Broker ที่ท่านใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 2 : แจ้ง Forex Broker ที่ท่านใช้บริการ

  • ติดต่อเราตอนนี้  
  • Line หรือ Facebook 

Line ID : ibthai-rebate3

 https://line.me/ti/p/OHGCAq1D8R


Facebook Page : https://www.facebook.com/Exnessrebatetoyou/

ขั้นตอนที่ 2 : แจ้ง Forex Broker ที่ท่านใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 2 : แจ้ง Forex Broker ที่ท่านใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 2 : แจ้ง Forex Broker ที่ท่านใช้บริการ

  • เลือก Forex Broker 
  • หรือ แจ้ง Broker ที่ท่านใช้บริการ ให้เราทราบ

ขั้นตอนที่ 3 : ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

ขั้นตอนที่ 2 : แจ้ง Forex Broker ที่ท่านใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 3 : ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

  • ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ ตามขั้นตอนของแต่ละ Broker 

ขั้นตอนที่ 4 : เเจ้งเลขที่บัญชีเทรดให้เราทราบ

ขั้นตอนที่ 4 : เเจ้งเลขที่บัญชีเทรดให้เราทราบ

ขั้นตอนที่ 3 : ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

  • เมื่อขั้นตอนที่ 1-3 ดำเนินการเสร็จสิ้นเเล้ว ให้ท่านติดต่อหาเรา พร้อมทั้งเเจ้งเลขที่บัญชีเทรดของท่านให้เราทราบ 
  • ทางทีมงานจะทำการตรวจเช็คบัญชีเทรดของท่าน ว่ามีสถานะบัญชีภายใต้การดำเนินงานของเราถูกต้อง 100% เเล้วหรือไม่

ขั้นตอนที่ 5 : รอการยืนยันการเปิดบัญชี

ขั้นตอนที่ 4 : เเจ้งเลขที่บัญชีเทรดให้เราทราบ

ขั้นตอนที่ 5 : รอการยืนยันการเปิดบัญชี

  • หลังจากทีมงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเรียบร้อยเเล้ว จะทำการเเจ้งยืนยันให้ท่านทราบ

* มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา *

ขั้นตอนที่ 4 : เเจ้งเลขที่บัญชีเทรดให้เราทราบ

ขั้นตอนที่ 5 : รอการยืนยันการเปิดบัญชี

  • หากท่านยังมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเราได้ในทุกๆ ช่องทางการติดต่อ

พันธมิตรโบรกเกอร์ของเรา

image18
image19
image20